Algemeen Handelsblad, 3 juli 1904
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turken en Armeniërs

KONSTANTINOPEL, 2 Juli. (Reuter.) Officieel wordt medegedeeld, dat de Turksche regeering algeheele amnestie heeft verleend aan de Armeniërs van Sassoun, met uitzondering van degenen, die met de wapens in de hand zijn gevat. Voorts is bepaald dat 547 verbrande huizen nieuw zullen worden opgebouwd en dat aan de vluchtelingen kleederen en levensmiddelen zullen worden verschaft.

Colofon