Algemeen Handelsblad, 29 mei 1892
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsch Overzicht

De Independance roumaine weet mede te deelen dat de samenzweerders te Rustschuk allen Armeniërs waren. De moordenaars van dr. Vulkowitch waren ook van deze nationaliteit. Het blad zegt, dat de Armeniërs al zeer weinig vruchten hebben geplukt van het tractaat van Berlijn. Zij zijn er veel slechter afgekomen dan andere volken, die onder het beheer van den sultan stonden. Zij zijn overgeleverd aan de rooverijen van de Kurden en aan de hebzucht der Pacha's. De Armeniërs hebben langen tijd op ondersteuning van Engeland gehoopt, maar toen hunne verwachtingen niet vervuld werden, hebben zij zich in de armen van Rusland geworpen. Dit beloofde hun gouden bergen

De bekende Panslavistische vereeniging te Odessa gebruikt dan ook, volgens dit blad, een menigte Armeniërs als haar werktuigen.

Colofon