Algemeen Handelsblad, 28 maart 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië en Kaukasië

PARIJS, 27 Maart. (N.T.A., draadloos uit Lyon.) De conferentie te Londen heeft zich met Armenië bezig gehouden. De "Petit Parisien" meent te weten, dat de vaststelling der Armeensche grenzen geregeld is en de nieuwe staat begiftigd is, volgens den wensch van president Wilson, met een uitweg naar de Zwarte Zee en de Levant. Ten opzichte van het vraagstuk betreffende het mandaat is geen beslissing genomen; dit punt wordt nog voorbehouden.

De conferentie hield zich eveneens bezig met het statuut van Batoem, doch heeft geen enkel definitief plan vastgesteld. Tot zoolang echter geen besluit is genomen, is zij het er over eens geworden om een internationale marinemacht naar deze haven te zenden, die belast is met de bescherming van de stad en de omstreken, alsmede van de spoorlijn Batoem–Bakoe.

Volgens inlichtingen uit Washington zou de commissie voor buitenlandsche aangelegenheden uit den Senaat gunstig hebben beschikt over het zenden, met dit doel, van een oorlogsschip en een detachement marinesoldaten, door de Ver. Staten.

Colofon