Algemeen Handelsblad, 28 februari 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië bedreigd

De Armeensche vredesdelegatie te Parijs heeft, naar het Armeensche persbureau meldt, het volgend telegram ontvangen: Alarmeerende toestand in Cicilië. De geheele Armeensche bevolking met uitmoording bedreigd. In de streek van Marasje, die door de Fransche troepen is ontruimd, zijn reeds 20.000 Armeniërs vermoord. Aanzienlijke Turksche strijdkrachten bedreigen Mersina.

Colofon