Algemeen Handelsblad, 28 oktober 1903
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Omtrent den moord op Sagatel Sagoeni, den voorzitter van het Armenische-Refugé Comité te Londen, deelen de Londensche avondbladen eenige bijzonderheden mede. Hij was juist naar Zwitserland geweest om een vriend te bezoeken, Avetis Nazarbek, den redacteur van een gematigd Armenisch orgaan, op wien onlangs een moordaanslag was gepleegd. Dit was een van een reeks moordaanslagen; er bestaan, naar het schijnt twee richtingen onder de uitgeweken Armeniërs, een, die van Sagoeni, de haar zetel heeft in Pekham, de andere, waaronder door den Sultan betaalde spionnen voorkomen; de moordenaars van de verschillende aanslagen schijnen tot dezen laatsten groep te behooren.

Sagoeni was steeds, dag en nacht, zwaar gewapend; toen gisteren de moordenaar verraderlijk drie schoten op hem loste, trachtte de gewonde dan ook zijn revolver te grijpen, maar een vierde kogel doorboorde hem het hart. De moordenaar, iemand, die Sagoeni reeds uit Zwitserland volgde en beschreven wordt als een zware kerel met donker uiterlijk en zware snorren, vluchtte en is nog niet terug gevonden.

Colofon