Algemeen Handelsblad, 27 september 1923
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Steun aan de Armeniërs

GENÈVE, 26 Sept. (B.T.A.) De Raad van den Volkenbond besloot dat de Volkenbond steun zal verleenen aan de Armeniërs tot het vaststellen hunner persoonlijke rechtspositie en tot het bewerkstelligen van de emigratie naar Sovjet-Transcaucasië van 50.000 Armeniërs, die zich naar dit land wenschen te begeven.

Colofon