Algemeen Handelsblad, 27 september 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turken en Armeniërs

PARIJS, 27 Sept. (N.TA., draadloos van Lyon.) Uit New-York wordt gemeld, dat het Amerikaansche comité voor de Armeensche onafhankelijkheid een telegram heeft gezonden aan de vredesconferentie, waarin gezegd wordt, dat de Turken onder aanvoering van Enver, Kemal Kiazim en andere chefs troepen geconcentreerd hebben langs de grenzen van de Armeensche republiek. Deze troepen begingen en begaan nog dagelijks vernielingen enz. in Armenië met schending van de wapenstilstandsvoorwaarden van Nov. Het comité protesteert krachtig tegen deze schending door de Turken van wapenstilstandsvoorwaarden en herinnert de mogendheden, die den wapenstilstand onderteekend hebben, eerbiedig eraan, dat op hen de plicht rust die voorwaarde te handhaven.

Colofon