Algemeen Handelsblad, 27 januari 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië en de Sovjet

LONDEN, 26 Jan. (R.B.D.) In een onderschept draadloos bericht aan den Armeenschen minister van buitenlandsche zaken zegt Lenin, dat voor het oogenblik de territoriale aspiraties van Armenië moeten worden opgeofferd aan de belangen der wereldrevolutie.

Colofon