Algemeen Handelsblad, 26 september 1911
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsch Kroniek

Volgens de berichten uit Konstantinopel heeft de grootvizier een brief ontvangen, waarin hij bedreigd wordt met het lot van Stolypin, wanneer hij niet tegemoet komt aan de eischen der Armeniërs.

Colofon