Algemeen Handelsblad, 26 januari 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Nederland mandataris over Armenië?

Men meldt aan de "N.Ct.":

"Het is bekend, dat nog allerminst als vaststaand mag worden aangenomen, dat de Ver. Staten het mandaat over Armenië zullen aanvaarden, maar wat men in Nederland waarschijnlijk niet weet is, dat in dat geval het mandaat aan Nederland zal worden aangeboden."

De "N.Ct." herinnert er aan, dat vlak voor het uitbreken van den oorlog de reorganisatie van het bestuur over Armenië zou worden toevertrouwd aan Nederlanders, de heeren Westenenk en Torley Duwel, die echter tengevolge van het uitbreken van den oorlog hun taak niet konden vervullen.

Colofon