Algemeen Handelsblad, 26 september 1914
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Hervormingsplannen uitgesteld

In de "N. Ct." lezen wij het volgende: Bij nadere informatie is ons gebleken, dat de inspecteur-generaal van Anatolië L. C. Westenenk tijdelijk in het vaderland vertoeft, doch dat er geen sprake van is dat de missie is ontbonden.

Door den mobilisatie-toestand in Aziatisch Turkije moest echter het toepassen der algemeene hervormingen in Armenië, gelegen aan de Russische grens, uit den aard der zaak worden uitgesteld, totdat de toestand weder normaal is.

Dat is de reden geweest dat de inspecteur-generaal Hoff, de Noor, die juist vóór de mobilisatie naar Armenië vertrokken was, in zijn eigen belang door de Turksche regeering is teruggeroepen naar Konstantinopel.

Colofon