Algemeen Handelsblad, 25 juli 1905
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Aanslag te Konstantinopel

KONSTANTINOPEL, 23 Juli. (Reuter.) Volgens de laatste officieele mededeelingen werden bij den aanslag zeventien personen gedood. Uit gevonden stukken blijkt, dat de aanslag niet geschiedde met een bom maar met een helsche machine, voorzien van een uurwerk. Vermoedelijk heeft de moordenaar toen hij de machine had geplaatst, zich uit de voeten gemaakt. Eenige gezanten ontvingen gisteren een uitvoerig gedrukt rondschrijven van het Armenische Hynsjagten-comité waarin wordt gezegd, dat thans nog alleen gewelddadige middelen overblijven om een einde te maken aan den tegenwoordigen toestand.

Colofon