Algemeen Handelsblad, 25 mei 1918
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armeniërs bevrijd

Reuter bericht, dat dank zij de samenwerking van Arabische en Britsche troepen in Palestina, een groot aantal Armeniërs, mannen, vrouwen en kinderen, die door de Turken gedeporteerd waren naar woeste streken aan de Jordaan, bevrijd zijn.

Aan emir Feisal werden naar aanleiding daarvan zoowel door een Armenische delegatie als door den Lord Mayor van London telegrammen van dankbetuiging gezonden.

Colofon