Algemeen Handelsblad, 25 december 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië

KONSTANTINOPEL, 24 Dec. (Reuter.) De ministerieele commissie voor Armenische aangelegenheden heeft in beginsel het Engelsch-Fransch-Russische hervormingsplan voor Armenië aangenomen.

Colofon