Algemeen Handelsblad, 25 oktober 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De houding van de sovjet-regeering

KONSTANTINOPEL, 24 Oct. (Havas-Reuter.) Het heet, dat de Sovjetregeering de Armeensche regeering een wapenstilstand zou hebben aangeboden en het terugtrekken der Turksehe nationalistische troepen van de grens, indien Armenië in nauwe betrekking zou willen treden met de sovjets. Hetgeen Armenië beslist weigerde.

PARIJS, 24 Oct. N.T.A. (draadloos.) De Armeensche delegatie te Parijs heeft van den vertegenwoordiger van de Armeensche regeering te Tiflis het volgende telegram ontvangen.

Wegens de groote uitbreiding van het Turksche front en de noodzaak om voldoende strijdkrachten te concentreeren op andere fronten, heeft het Armeensche opperbevel de ontruiming gelast van Khagisman Sarikamesj en Dadahan.

De Armeensche troepen trekken dientengevolge in goede orde terug waarbij de burgerbevolking met de noodige voorraden levensmiddelen worden meegenomen; de troepen concentreeren zich tusschen Novo Selim en Begliamand. De Turken zijn voor Novo Selim tot staan gebracht. Turksche aanvallen in de richting van Digir Ingir zijn afgeslagen. De toestand op het front is goed; het moreel der troepen is uitstekend. De mobilisatieorder leverde goede resultaten op; een groot aantal vrijwilligers heeft zich gemeld. Alle politieke partijen hebben zich aaneengesloten. Op 6 Oct. hielden de Armeniërs te Tiflis een groote hetooging voor de commissariaten van de geallieerde mogendheden om te protesteeren tegen de Turksche invasie en om te doen blijken van den wil om tot het uiterste te vechten voor de onafhankelijkheid. Ook hielden zij een vijandige betooging voor den zetel van de sovjetmissie.

Colofon