Algemeen Handelsblad, 25 januari 1906
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

De gevangenneming van den Perzischen Armeniër Sjirasian te Konstantinopel schijnt een gevolg te zijn van de ijverige werkzaamheid van de Russische geheime politie in de Europeesche hoofdsteden. Sjirasian, die zich ook Benjamin noemt, is te Londen opgespoord en blijkbaar door Turksche politiebeambten naar Turkije gelokt. Er moeten bewijzen gevonden zijn, dat hij met het Armenisch comité te Konstantinopel en met de in den aanslag op den Sultan betrokken Armeniërs in nauwe verbinding heeft gestaan. Sjirasian erkend betrekkingen te hebben onderhouden met de in Zwitserland gevestigde Armenische vereeniging Drosjak

Diplomatieke moeilijkheden zijn voor de Porte van deze arrestatie niet te verwachten. Het beroep door den gevangene op Engeland en Rusland gedaan, had geen succes en de Perzische gezant heeft erkend, dat de arrestatie gewettigd was.

Colofon