Algemeen Handelsblad, 24 juli 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De strijd tegen de bolsjewieken

KONSTANTINOPEL, 23 Juli. (Havas-Reuter.) Uit het noordelijk gedeelte van de Kaukasus wordt een uitbreiding der "anti-bolsjewieksche" beweging gemeld. in Armenië wordt de opstandige beweging tegen de bolsjewieken met succes voortgezet. De Armenische regeering maakt officieel te kennen, dat zij met de sovjet-regeering geen enkele overeenkomst heeft gesloten, daar haar voorwaarden onaannemelijk waren.

Colofon