Algemeen Handelsblad, 24 juli 1905
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De aanslag te Konstantinopel

KONSTANTINOPEL, 22 Juli. (Reuter.) Hoewel een zorgvuldig onderzoek in zake den aanslag ondernomen is, is tot dusverre nog geen spoor van den dader gevonden, die naar men meent onder de gedooden is.

In het geheel zijn vier-en-twintig personen gedood en zeven-en-vijftig gewond. Onder de dooden is ook de oude leermeester van den Sultan, Beha Bey. Onder de gewonden is een man, dien men voor een vreemdeling houdt en wiens identiteit niet kan worden vastgesteld.

Colofon