Algemeen Handelsblad, 24 juni 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië

KONSTANTINOPEL, 23 Juni. (Reuter.) Naar verzekerd wordt, heeft Frankrijk bij de mogendheden een voorstel aanhangig gemaakt om een aanvang te maken met de hervormingen in Armenië door de benoeming van een hooger commissaris voor zes vilajets van Oost-Anetolië. Dit voorstel wordt thans door de mogendheden overwogen.

Colofon