Algemeen Handelsblad, 24 juni 1904
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armenische quaestie

KONSTANTINOPEL, 23 Juni. (Reuter.) Op dringend verzoek van Frankrijk, Rusland en Engeland heeft de Porte besloten de Armeniërs, die in verband met de onlangs plaats gehad hebbende gebeurtenissen gevangen genomen zijn, in vrijheid te stellen, en de Armeniërs van Sassoen te machtigen naar het gebergte terug te keeren, waar kazernes zullan worden gebouwd om de troepen onder dak te brengen, die belast zullen worden met de bescherming der Armeniërs.

Bovendien zal hun geld worden verstrekt om hen in de gelegenheid te stellen schade te herstellen.

Colofon