Algemeen Handelsblad, 24 november 1923
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Leden der Amerikaansche Relief-commissie door bandieten aangevallen

NEW YORK, 23 Nov. (N.T.A., draadloos.) Zondag zijn, blijkens hier ingekomen berichten, leden van de Amerikaansche hulporganisatie voor het Naburige Oosten in Midden-Armenië door Turksche bandieten aangevallen, die op hen schoten, waardoor verscheidenen hunner gewond werden.

Colofon