Algemeen Handelsblad, 23 september 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Dreigende ondergang

Het Armenische parlement heeft een oproep gericht tot de parlementen van de Ver. Staten, Engeland, Frankrijk, Italië, Japan, België, Griekenland, Roemenië, China, Spanje, Noorwegen, Zweden, Portugal, Perzië en Nederland, waarin het er op wijst, dat de geallieerden hun belofte, om Armenië bij zijn herstel behulpzaam te zijn, niet zijn nagekomen. Het Armenische volk is aan zijn lot overgelaten en overgeleverd aan de grillen der Turken, die aan het hoofd van benden Tartaren en Koerden de Armenische dorpen in de gebieden van Charoer, Erivan en Kars plunderen.

Het Armenische parlement heeft daarom zijn regeering aangespoord alle voor den dienst geschikte burgers onder de wapenen te roepen, teneinde de jonge Armenische republiek voor ondergang te beschermen. Het doet een beroep op het geweten der beschaafde wereld, om deze op het gevaar te wijzen eener definitieve vernietiging der Armeniërs.

Colofon