Algemeen Handelsblad, 23 mei 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De actie der bolsjewieken

BERLIJN, 22 Mei. (Eigen Ber.) Het Zwitsersche Telegr. en Korresp. Bureau verneemt uit Konstantinopel, dat de bolsjewieken zich door Azerbeidsjan een weg hebben gebaand en op het punt staan geheel Armenië te onderwerpen.

Zij leveren den Turken voortdurend groote hoeveelheden wapens.

De Turken hebben zich met emir Feisoel in verbinding gesteld en hopen ook de Egyptische nationalisten voor zich te winnen. Het betreft hier een groot opgezet plan der Mohammedanen en bolsjewieken tot een gemeenschappelijk optreden tegen de Franschen, Engelschen en Grieken.

In Thracië, Syrië, Cilicië en Mesopotamië is de toestand voor de Europeanen reeds op het oogenblik zeer dreigend.

Colofon