Algemeen Handelsblad, 23 april 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Talaat pasja

Er is aan het Departement van Buitenlandsche Zaken, naar ons bij informatie bleek, officieel niets bekend van de aanwezigheid van den voormaligen Turkschen Grootvizier, Talaat pasja, hier te lande. En bijgevolg evenmin iets van een wenk, die hem – volgens een Vaz Diastelegram uit Parijs, op gezag van den Haagschen correspondent van "Le Matin" – vanwege de Nederlandsche regeering gegeven zou zijn om het land te verlaten.

Colofon