Algemeen Handelsblad, 22 februari 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een Armenisch Congres te Parijs

Dezer dagen zal te Parijs een Armenisch Nationaal Congres gehouden worden, waaraan 35 gedelegeerden, welke Groot- en Klein Armenië (Cilicië), Kaukasisch Armenië (Armenische Republiek van den Ararat), Perzisch Armenië en de Armenische Koloniën in Amerika, Engeland, Frankrijk, Griekenland, Zwitserland, Egypte en Indië vertegenwoordigen, zullen deernemen.

Het congres heeft ten doel de Armenische eischen betreffende den staten, de grenzen en de vorderingen van den nieuwen Armenischen Staat nauwkeurig te omschrijven.

Colofon