Algemeen Handelsblad, 22 oktober 1901
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

De Fransche minister van buitenlandsche zaken Delcassé heeft een onderhoud gehad met een Armeense geestelijke en den directeur van het blad l'Armênie; men vroeg hem of hij het initiatief wilde nemen tot het bijeenroepen eener conferentie der mogendheden, die het verdrag van Berlijn hebben geteekend. In een uitgegeven nota wordt van het ministerieele antwoord slechts gezegd: "In den loop van het onderhoud, dat een uur duurde, heeft de heer Delcassé herhaaldelijk zijn sympathie uitgesproken voor de Armeensche quaestie."

Colofon