Algemeen Handelsblad, 21 augustus 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Moestafa Kemal en Tsjitsjerin

Volgens een bericht aan de "Temps" zou Tsjitsjerin het voornemen hebben Moestafa Kemal te erkennen en hem daarvan mededeeling hebben gedaan.

Door de bezetting van de streek ten oosten van Erivan zouden de Russische troepen rechtstreeks met de Kemalisten in voeling kunnen treden.

Blijkens een telegram uit Erivan aan hetzelfde blad is de vrede tusschen Sovjet-Rusland en de republiek Erivan geteekend. De provincies Zangzoer, Karabag en Nakitsjevan, welker bezit een twistpunt vormt tusschen Azerbeidsjan en Armenië zullen in handen van Azerbeidzjan blijven totdat een eindbeslissing zal zijn genomen.

Colofon