Algemeen Handelsblad, 21 mei 1883
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Telegrammen

KONSTANTINOPEL, 19 Mei. (R.O.) De commissie voor de hervormingen is benoemd. Zij is samengesteld uit: Saïd-pacha, en de ministers van binnenlandsche zaken, justitie, koophandel en openbare werken. Saïd had een onderhoud met den Armenischen patriarch en ontbood de gouverneurs van Wan en Marasch naar Konstantinopel. Deze commissie zal zich niet slechts bezig houden met de hervormingen in de door Armeniërs bewoonde provinciën, maar ook met alle andere.

Toen lord Dufferin bij den Sultan op audiëntie was, verzocht hij hem om zijne aandacht te wijden aan art. 61 van het Berlijnsche tractaat. De Sultan antwoordde, dat hij reeds last had gegeven tot hervormingen in alle provinciën van het Rijk, en daarmede de bedoelde commissie belast was.

Colofon