Algemeen Handelsblad, 21 april 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Het Turksche vredesverdrag

De correspondent van "The Westminster Gazette" te San Remo geeft eenige bijzonderheden aangaande den inhoud van het Turksche Vredesverdrag.

Na als waarschijnlijk te hebben genoemd, hetgeen uit de heden ontvangen telegrammen zekerheid bleek, dat n.l. de sultan te Konstantinopel zal blijven, maar de stad een intergeallieerde bezetting zal krijgen en dat de Dardanellen ge├»ntenationaliseerd zullen werden, schrijft hij dat het Turksche Rijk sterk verkleind zal worden daar Syrië, Palestina, Arabië, Mesopotamië, Armenië, Thracië, en Smyrna er van zullen worden afgescheiden.

Er zal een Fransche zône achter Adana en een Italiaansche achter Adalia komen. Turkije zal de helft zijner onderdanen verliezen en ongeveer negen millioen Mohamedanen en twee millioen Christenen behouden. De bevrijding van meer dan tien millioen Arabieren, Armeniërs, en Grieken zal een groote gebeurtenis zijn in de wereldgeschiedenis. Het overblijvende Turkije zal onder strenge controle van de geallieerden gesteld worden. De correspondent meent te mogen beweren dat de geallieerden het volkomen eens zijn, maar dat de Turken heftigen tegenstand zullen bieden.

Colofon