Algemeen Handelsblad, 20 juni 1919
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armeniërs

LONDEN, 20 Juni.(Eig. Bericht). De "Times" verneemt uit Konstantinopel, dat terwijl Armeniërs en Tartaren in het Karsgebied vriendschappelijk nevens elkaar zich vestigden sedert de verdrijving der Turksche agitators, er slechts weinige Armenische vluchtelingen de grens dorsten over te gaan om terug te keeren naar hun woonplaatsen in de Vilajets Erzeroem en Van. Natuurlijk gaven de Britsche militaire autoriteiten geen vergunning om met wapens over te gaan, maar zij beschikken niet over voldoende troepen om de ongewapenden te beschermen. Het is daarom, wat de vredesconferentie ook moge besluiten, zeker dat er voor het volgend jaar geen aanzienlijk aantal Armeniërs in staat zal zijn uit den Kaukasus naar de Turksche grensprovinciën terug te keeren. Zij durven thans niet ongewapend terug te keeren en zelfs al zouden later de toestanden verbeteren, zal er toch geen voedsel genoeg voor hen zijn.

Colofon