Algemeen Handelsblad, 20 januari 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een ultimatum aan de Turken

LONDEN, 19 Jan. (Reuters bijz. dienst.) Reuter verneemt, dat de Sovjetregeering van Armenië, gesteund doer Moskou, een ultimatum gezonden heeft aan de Turken, die Alexandropol reeds ontruimd hebben, waarin geëischt wordt het onmiddellijk ontruimen van Kars en het terugtrekken van alle Turksche troepen naar de grenzen van 1914, benevens onmiddellijk herstel voor plunderingen en wreedheden, begaan gedurende de bezetting van Armeensch gebied.

Colofon