Algemeen Handelsblad, 20 januari 1903
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een aanslag

KONSTANTINOPEL,19 Jan.(Reuter.) Tijdens de mis die heden in de kathedraal Kumpkapu werd opgedragen bij gelegenheid van het Armenische Kerstfeest loste een Armeniër drie revolverschoten op den patriarch Ormanian, waardoor deze aan den schouder werd gewond. De dader werd onmiddellijk gegrepen en bijkans gelyncht. Hij werd in handen der politie gesteld. De wond van mgr. Ormanian is niet ernstig, zijn toestand was hedenavond bevredigend.

De moordenaar is een jonge man, een leerling-scheikundige, Agop Hatchikian geheeten en geboortig uit Erzeroem. Men gelooft dat hij in opdracht van het Armenisch comité heeft gehandeld.

Colofon