Algemeen Handelsblad, 2 juni 1913
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De toestand in Anatolië

KONSTANTINOPEL, 2 Juni. (Reuter.) De Armenische patriarch overhandigde aan de Porte een nieuwe memorie, waarin hij zich beklaagt over den toestand in de Anatolische provincies. De patriarch dringt aan op afdoende maatregelen. Hij ontving ook weder telegrammen waarin melding wordt gemaakt van nieuwe misdaden der Koerden.

Colofon