Algemeen Handelsblad, 2 juni 1899
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Prof. Minas Tchéraz

Naar men verneemt, zijn er gisteren door het bestuur van de Christelijke Jonge Mannen-Vereeniging te 's-Gravenhage besprekingen gevoerd met den waarnemenden hoofdcommissaris van politie over in acht te nemen formaliteiten (noodig voor de vergadering voor het vertoonen van lichtbeelden) om de lezing van prof. Minas Tcheraz in de zaal van genoemde vereeniging alsnog te doen doorgaan.

Colofon