Algemeen Handelsblad, 2 april 1908
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Samenzwering tegen de Sultan

De Turksche politie heeft in de laatste weken een wijdvertakte samenzwering ontdekt tegen den Sultan. De aandacht was hierop gevestigd door de mededeeling van een Turksch gevangene, die van Grieksche lotgenooten een en ander vernomen had, dat hem verdenking deed koesteren. De politie nam eenige personen in hechtenis en kwam toen weldra op het spoor van de samenzwering, waarin Grieken, Turken, Armeniërs en Russische onderdanen waren betrokken. De Russen moesten echter, op het krachtige aandringen der Russische ambassade, in vrijheid worden gesteld. Een bijzondere commissie, onder leiding van den grootvizier, is met het onderzoek der zaak belast. Onder de betrokken personen behoort een adjunct-dragoman van de Russische ambassade, die in het gezantschapshotel, in tegenwoordigheid van den Turkschen minister van buitenlandsche zaken, is ondervraagd. Waarschijnlijk staat de ontploffing van bommen te Pera verleden week, in verband met deze geschiedenis.

Colofon