Algemeen Handelsblad, 2 april 1907
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

De bommenaanslag te Pera in 't midden der stad, waarbij, naar nader blijkt, elf personen gewond werden, van wie vier ernstig, moet een daad van persoonlijke wraakneming zijn tegen een rijken katholieken Armeniër, die reeds sinds lang diensten bewees als spion aan de geheime politie. De Armeniër zelf werd gewond, samen met een politie-agent en negen anderen. De ruiten in den omtrek werden alle vernield, maar overigens werd er geen schade aangericht.

Colofon