Algemeen Handelsblad, 19 juli 1903
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Uit Konstantinopel wordt aan de "Times" gemeld, dat weer een Armenisch klooster, dat van Surp Agop, bij Erzingjan, door Koerden is geplunderd. In het district is daardoor een paniek veroorzaakt. Ook in Siassoen heerscht groote onrust.

Colofon