Algemeen Handelsblad, 18 september 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De crisis in Turkije

KONSTANTINOPEL, 17 Sept. (Reuter.) In een brief van den bisschop van Van wordt medegedeeld, dat de Armeniërs te Chedak het hoofd der Koerdische roovers Mirmine hadden ingesloten, maar zich terug hadden getrokken op verzoek der overheden, die vreesden voor een gevecht, tengevolge van een algemeenen opstand der Koerden tegen de Armeniërs.

Oproerige Mirdieten hebben een aanval gedaan op Toezi, zij werden echter teruggeslagen.

Colofon