Algemeen Handelsblad, 18 juli 1899
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Allerlei

Naar men verneemt, zijn tot dusver bij het gedeeltelijk vooronderzoek tegen den Armeniër P. Anméghian, wegens beleediging van den Sultan van Turkije, nog gehoord het lid der Tweede Kamer, de heer Van Kol, en de inspecteur der recherche, de heer Aalts, die tijdens de lezing aanteekeningen maakte.

Colofon