Algemeen Handelsblad, 18 april 1922
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Een politieke moord?

BERLIJN, 18 April. (Eigen Ber.) In den afgelopen nacht is in het Westen van Berlijn, op den hoek van de Ublandstrasse en de Ludwigkirchstrasse, een moordaanslag gepleegd, waaraan waarschijnlijk weer politieke motieven ten grondslag liggen. Voor het huis Ublandstrasse no. 17 schoten twee jonge mannen op twee heeren, die juist het huis wilden binnen gaan. Zij losten drie schoten, waardoor een der heeren onmiddellijk werd gedood, de ander zwaar gewond. De moordenaars gingen op de vlucht, waarbij ze nog schillende schoten losten op voorbijgangers, die hen achtervolgden. De daders zijn ontkomen zonder te zijn herkend. Naar getuige het "Berl. Tagebl." mededeelt, was de vermoorde een broeder van den Turk Talaat Pasja, die, zooals men zich zal herinneren, indertijd in de Hardenbergstrasse door een Armeniër is vermoord; het andere slachtoffer was een vriend van den vermoorde. De beide heeren woonden in het huis, waarvoor de aanslag is gepleegd.

Indien deze mededeelingen omtrent de identiteit der slachtoffers juist zijn, moet men in dezen aanslag waarschijnlijk weer een politieke misdaad zien.

Colofon