Algemeen Handelsblad, 18 november 1912
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Gemengde berichten

KONSTANTINOPEL, 16 Nov. (Reuter.) Te Van heerscht groote opgewondenheid ten gevolge van het vermoorden van Armeniërs door Koerden. Volgens de berichten moet ook te Ada een zekere opgewondenheid heerschen. Te Marasj zijn reeds gewelddadigheden gepleegd op Arnauten.

KONSTANTINOPEL, 17 Nov. (Reuter.) Te 10 uur ontbood Kiamil-pasja de buitenlandsche gezanten in het departement van buitenlandsche zaken.

De Armenische patriarch deed stappen bij het departement van binnenlandsche zaken betreffende de positie in Adana en Kharpout, waar onlusten tegen de Armeniërs worden voorbereid.

Colofon