Algemeen Handelsblad, 18 oktober 1901
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

Uit de verslagen der consuls, met vertraging aan het Russisch gezantschap aangekomen, blijkt, dat er ernstige onlusten plaats hadden te Moesj, in het begin van September. De vali van Bitlis onderdrukte ze met vier bataljons. Er worden daarbij nog een aantal aanslagen gemeld.

Sedert Juli is geen enkele Koerd of Turk aangehouden. De overheden schuiven weer al de schuld op de Armeniërs, die dan ook alleen gestraft worden.

Colofon