Algemeen Handelsblad, 17 november 1894
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De gruweldaden in Armenië

LONDEN, 16 Nov. (R.O.) De Armenian Association heeft tot den minister van buitenlandsche zaken, lord Kimberley, een betoog gericht, waarin geklaagd wordt over de gruwelen, volgens de berichten door Bulgaren (Baschi-bozoeks) in Armenië gepleegd. Tusschen de 6000 en 10000 menschen moeten vermoord zijn; vele honderden meisjes en vrouwen werden schandelijk mishandeld en vervolgens aan de bajonet geregen; dertig dorpen zijn geheel verwoest. Sommige personen werden met keroseen overgoten en levend verbrand in hun eigen huizen.

De Turksche soldaten zouden deze gruwelijke feiten zelfs hebben toegelaten.

Colofon