Algemeen Handelsblad, 16 september 1921
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Armenië

GENEVE, 15 Sept. (B.T.A.) Op voorstel der delegatie van Zuid-Afrika, gesteund door Roemenië, Servië, Griekenland, Zweden en Noorwegen, heeft de zesde commissie met algemeene stemmen een besluit genomen volgens hetwelk de vergadering aan den raad van den volkenbond zal vragen den oppersten raad de noodzakelijkheid in herinnering te brengen om de toekomst van Armenië te waarborgen door een nationalen Armeenschen "foyer" te stichten geheel onafhankelijk van Turkije.

Colofon