Algemeen Handelsblad, 16 juli 1908
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Turkije

De Neue Freie Presse heeft, klaarblijkelijk van het Turksche gezantschap te Weenen, de mededeeling ontvangen, dat bij huiszoekingen gedurende de maand Mei bij verdachte Armeniërs in het vilayet Wan gevonden zijn 591 geweren, 137 revolvers, meer dan 100,000 patronen, 175 KG. kruit, 61 bommen, 212 KG. dynamiet en verschillende benoodigheden voor de fabricage van ontplofbare stoffen. Een huiszoeking bij een Engelschen zendeling, geschied in tegenwoordigheid van den consul van Groot-Britannië te Wan, leidde tot het vinden van 3 geweren, 248 patronen en vier doozen, bevattende helsche machines, toebehoorend aan den Armenischen bediende van den zendeling.

Colofon