Algemeen Handelsblad, 16 juni 1903
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Buitenlandsche kroniek

De gezanten van Duitschland, Engeland en de Vereenigde Staten hebben der Porte verklaring gevraagd omtrent gebeurtenissen in Karpoet, de hoofdstad van bet vilayet Mamoeret, en in Isis, waar huiszoekingen bij Armeniërs plaats hadden, terwijl twee Armenische onderwijzers werden gevangen genomen, hetgeen daar een groote paniek veroorzaakte.

Colofon