Algemeen Handelsblad, 16 april 1914
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Insp.-generaal in Anatolië

Reuter seint uit Konstantinopel: De Porte heeft den ass.-resident L.C. Westenenk, tijdelijk ter beschikking gesteld van den gouverneur van Sumatra's westkust, en den Noorschen majoor Hoff benoemd tot inspecteur-generaal voor de hervormingen in Oost-Anatolië.

Colofon