Algemeen Handelsblad, 16 oktober 1920
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De bedreiging van Armenië

Ter aanvulling van onze eigen berichten, volgt hieronder een uitvoeriger bericht uit de "Morningpost", dat het volgende meldt: Volgens uit betrouwbare bron verkregen inlichtingen, houdt de opmarsch der Turken in het Zuidwestelijk deel van Armenië ongestoord aan. De Turken hebben Sarikamish en Kagizman bezet en doen thans een aanval op Igdir, minder dan 30 mijl ten Zuidwesten van Erivan. Deze troepenmacht, onder bevel van Kiazim Kara Beker staande, blijkt verbinding met de Turksche afdeeling te Bayazid te hebben tot stand gebracht. Gevechten hebben verder plaats ten Oosten van Alexandropol. De Turken en bolsjewieken blijken thans hun geschillen te hebben begraven en gezamenlijke operaties te ondernemen; De toestand in Armenië wordt daarom in toenemende mate ernstig, welks onafhankelijk bestaan wordt bedreigd door de samenvoeging van zijn twee machtige buren.

Colofon