Algemeen Handelsblad, 15 augustus 1893
Bron: Koninklijke Bibliotheek

De Armenische quaestie

LONDEN, 14 Aug. (R.O.) De Standard heeft uit Philippopel vernomen, dat in de omstreken van de plaats Van 4 Armeniërs door de Koerden vermoord zijn.

Colofon