Algemeen Handelsblad, 14 augustus 1933
Bron: Koninklijke Bibliotheek

Groote brand in Piraeus

320 huizen in vluchtelingendorp verwoest.

Een Reuter-telegram uit Athene meldt, dat in het vluchtelingenkwartier Anastasious in Piraeus (de haven van Athene), dat is ingericht voor Armenische vluchtelingen, brand is uitgebroken in een der houten woningen. Aangezien er een hevige storm heerschte, breidde het vuur zich met razende snelheid naar de omliggende huizen uit. De brandweer stond machteloos en in korten tijd waren 320 huizen een prooi der vlammen geworden. Geen der getroffen gezinnen was verzekerd.

Colofon